അമ്മമാർക്കായി ഒരു ഗാനം ,റിലീസ് ചെയ്തത് മോഹൻലാൽ

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ലോകത്തെ അമ്മമാർക്ക് ഒരു ഗാനം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഗായിക സുചേതാ സതീഷ് .മാ തുജേ സലാം എന്നാണ് ഗാനത്തിന്റെ പേര് .വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ പ്രതിഭയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന അമ്മമാർക്കാണ് ഗാനം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് .

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം മോഹൻലാൽ ഗാനം പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് .സുനിത ആയില്യത്തിന്റേതാണ് വരികൾ .ഡോ .വിമൽകുമാർ കാളിയപുരത്താണ് സംഗീതം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *