ഷാജഹാൻ പോത്തൻകോടിന്റെ രണ്ട്  നോവലുകൾ  പ്രകാശനം ചെയ്തു

തിരുവനന്തപുരം: ഷാജഹാൻ പോത്തൻകോടിന്റെ  രണ്ട് നോവലുകളുടെ  പ്രകാശനം തിരുവനന്തപുരം  പ്രസ്ക്ലബ് ഹാളിൽ  നടന്നു.’രക്താക്ഷരങ്ങൾ ‘ എന്ന നോവൽ ഡോ :ജോർജ് ഓണക്കൂർ കെ. ജയകുമാറിനും  ‘കർഷക പൊൻവിളക്ക് ‘ എന്ന നോവൽ പിരപ്പൻകോട് മുരളി …

View More ഷാജഹാൻ പോത്തൻകോടിന്റെ രണ്ട്  നോവലുകൾ  പ്രകാശനം ചെയ്തു