അമ്മമാർക്കായി ഒരു ഗാനം ,റിലീസ് ചെയ്തത് മോഹൻലാൽ

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ലോകത്തെ അമ്മമാർക്ക് ഒരു ഗാനം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഗായിക സുചേതാ സതീഷ് .മാ തുജേ സലാം എന്നാണ് ഗാനത്തിന്റെ പേര് .വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ പ്രതിഭയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന അമ്മമാർക്കാണ്…

View More അമ്മമാർക്കായി ഒരു ഗാനം ,റിലീസ് ചെയ്തത് മോഹൻലാൽ