ഇരുളുമായി ഫഹദ് ഫാസില്‍

ഇരുളുമായി ഫഹദ് ഫാസില്‍. സി യു സൂണിന് ശേഷം താരത്തെത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയായ ഇരുളിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ച് കുട്ടിക്കാനം പ്രധാന ലോക്കേഷനാകുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് നസീഫ് യൂസഫ് ഇസുദ്ധീന്‍…

View More ഇരുളുമായി ഫഹദ് ഫാസില്‍