മഹാസഖ്യത്തെ അധികാരത്തിൽ നിന്നകറ്റിയത് കോൺഗ്രസിന്റെ മോശം പ്രകടനം ,പാർട്ടി ആത്മ പരിശോധന നടത്തണം ,പരസ്യ പ്രസ്താവനയുമായി കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരീഖ് അൻവർ

ബീഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാർട്ടി ആത്മ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരീഖ് അൻവർ .ട്വീറ്റ് പരമ്പരയിലൂടെയാണ് താരീഖ് അൻവറിന്റെ തുറന്നു പറച്ചിൽ . “നമ്മൾ സത്യം അംഗീകരിച്ചേ മതിയാകൂ .ബിഹാറിൽ…

View More മഹാസഖ്യത്തെ അധികാരത്തിൽ നിന്നകറ്റിയത് കോൺഗ്രസിന്റെ മോശം പ്രകടനം ,പാർട്ടി ആത്മ പരിശോധന നടത്തണം ,പരസ്യ പ്രസ്താവനയുമായി കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരീഖ് അൻവർ