കരിപ്പൂരിൽ ബലി നൽകലും ജീവൻ രക്ഷിക്കലും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ,സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ജേക്കബ് കെ ഫിലിപ്പിന്റെ കുറിപ്പ് വൈറൽ ആകുമ്പോൾ

കരിപ്പൂർ വിമാന അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രചരിക്കുന്ന പലതും പെരും നുണകളാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ജേക്കബ് കെ ഫിലിപ്പ് . ജേക്കബ് കെ ഫിലിപ്പിന്റെ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റ് – കരിപ്പൂർ അപകടനാൾ മുതൽ…

View More കരിപ്പൂരിൽ ബലി നൽകലും ജീവൻ രക്ഷിക്കലും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ,സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ജേക്കബ് കെ ഫിലിപ്പിന്റെ കുറിപ്പ് വൈറൽ ആകുമ്പോൾ