ലൈഫ് മിഷൻ സി ഇ യു വി ജോസിനെ സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്യും,അടുത്ത മാസം അഞ്ചിന് കൊച്ചി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദേശം

ലൈഫ് മിഷൻ സി ഇ ഒയും തദ്ദേശ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുമായ യു വി ജോസിനെ സി ബി ഐ ചോദ്യം ചെയ്യും .അടുത്ത മാസം അഞ്ചിന് കൊച്ചി സി ബി ഐ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാൻ ആണ് നിർദേശം .ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും യു വി ജോസ് ഹാജരാക്കണം .

നേരത്തെ ലൈഫ് മിഷൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ലിൻസ് ഡേവിഡിനെ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു .രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ സിബിഐ സംഘം തൃശൂർ ഓഫീസിൽ എത്തിയെങ്കിലും അവ വിജിലൻസ് സംഘം പരിശോധനയ്ക്കായി കൊണ്ട് പോയി എന്ന മറുപടി ആണ് ലഭിച്ചത് .ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രേഖകളുമായി വീണ്ടും ഹാജരാകാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് .

കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂണിറ്റാക് ബിൽഡേഴ്‌സ് ഉടമ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു .സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും പദ്ധതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നോ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയോ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ആണ് സിബിഐയ്ക്ക് അറിയേണ്ടത് .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *