കേരളത്തിൽ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആര് ജയിക്കും? മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മാത്യു സാമുവലിന്റെ പ്രവചനം

കേരളം തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ ആണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏത് മുന്നണിക്കാവും ജയം എന്ന് വിലയിരുത്തുകയാണ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മാത്യു സാമുവൽ “മാത്യു സാമുവൽ 360″എന്ന പംക്തിയിലൂടെ.

വീഡിയോ കാണുക –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *