റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ എഡിറ്ററായി എംപി ബഷീർ

റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ എഡിറ്ററായി എം പി ബഷീർ ചുമതലയേറ്റു .റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന്റെയും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെയും ചുമതലയാണ് ബഷീറിനുള്ളത് .രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടായി എംപി ബഷീർ മാധ്യമ രംഗത്തുണ്ട് .ഇംഗ്ളീഷിലും മലയാളത്തിലുമായി പത്തിലധികം മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എംപി ബഷീർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് .

കൈരളി ടി വി ,ഇന്ത്യാവിഷൻ ,ഡെക്കാൻ ഹെറാൾഡ് ,യു എൻ ഐ ,മാധ്യമം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് .ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമ രംഗത്ത് സൗത്ത് ലൈവ് ,ന്യൂസ്‌റപറ്റ് എന്നീ ഓൺലൈനുകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *