അവര്‍ ഉച്ചത്തില്‍ പ്രതികരിക്കട്ടെ , അവരുടെ ശബ്ദമാണ് അവരുടെ ഭാവി: ഇന്ന് ബാലികാദിനം

ലോകജനസംഖ്യയുടെ നാലിലൊരു ഭാഗം പെണ്‍കുട്ടികളാണ്. ഇവരാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ വര്‍ത്തമാനത്തേയും ഭാവിയേയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ നിര്‍ണായകഘടകം. അതിനാലാവണം ഇന്ന് അവര്‍ക്കായൊരു ദിനം പിറന്നത്. 2011ലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ദിനമായി ഒക്ടോബര്‍ 11 തിരഞ്ഞെടുത്തത് . 2012ല്‍…

View More അവര്‍ ഉച്ചത്തില്‍ പ്രതികരിക്കട്ടെ , അവരുടെ ശബ്ദമാണ് അവരുടെ ഭാവി: ഇന്ന് ബാലികാദിനം