തനിക്കും കുടുംബത്തിനും ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ്, ഉന്നതരുടെ പേര് പറയരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജയിലിൽ ചിലർ വന്നു കണ്ടു

തനിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് കാട്ടി സ്വപ്ന സുരേഷ് കോടതിക്ക് കത്ത് സമർപ്പിച്ചു. അഭിഭാഷകൻ വഴിയാണ് സ്വപ്ന കത്ത് കൈമാറിയത്. ജയിലിൽ ചില ആളുകൾ തന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു. ഉന്നതരുടെ പേരുകൾ പറയരുതെന്ന് അവർ…

View More തനിക്കും കുടുംബത്തിനും ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ്, ഉന്നതരുടെ പേര് പറയരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജയിലിൽ ചിലർ വന്നു കണ്ടു