ബിജെപി വിമത വിഭാഗം നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്നു ,ദേശീയ നേതൃത്വം ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിഷ്ക്രിയരാകും

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിലിൽ നിൽക്കെ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വക്കിൽ സംസ്ഥാന ബിജെപി .നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ദേശീയ നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് സമവായം ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിഷ്ക്രിയമാകാൻ ആണ് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവരുടെ തീരുമാനം . കഴിഞ്ഞ…

View More ബിജെപി വിമത വിഭാഗം നിലപാട് കടുപ്പിക്കുന്നു ,ദേശീയ നേതൃത്വം ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിഷ്ക്രിയരാകും