അതിർത്തി സംഘർഷ ഭരിതമാകുന്നു ,കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ വെടിവെപ്പ് നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട്

കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വെടിവെപ്പ് നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട് .വാർത്താ ഏജൻസി എ ആൻ ഐ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് .എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല .മൂന്നു മാസത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യ…

View More അതിർത്തി സംഘർഷ ഭരിതമാകുന്നു ,കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ വെടിവെപ്പ് നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട്