തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് -ബിജെപി ഇഞ്ചോടിഞ്ച്

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് -ബിജെപി ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് തുടരുന്നത്. എല്‍ഡിഎഫ് 16 സീറ്റിലും ബിജെപി 15 സീറ്റിലും ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ് വന്‍തിരിച്ചടിയാണ് ഇവിടെ നേരിടുന്നത്. നാലു സീറ്റുകളില്‍ മാത്രമാണ് അവരുടെ ലീഡ്.

തൃശൂരില്‍ ആദ്യ ഫലസൂചനകളില്‍ എല്‍ഡിഎഫിന് ലീഡ്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ 13 ഡിവിഷനുകളില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് ലീഡിങ്. 7 നഗരസഭകളില്‍ നാലില്‍ എല്‍ഡിഎഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ബ്ലോക്കുകളിലും പഞ്ചായത്തുകളിലും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോരാട്ടം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *