ഹിന്ദു മുസ്‌ലിം ഐക്യം പറയുന്ന പരസ്യം പിൻവലിച്ച് തനിഷ്‌ക്

തങ്ങളുടെ പുതിയ പരസ്യം ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി തനിഷ്‌ക് ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ് .മുസ്‌ലിം വീട്ടിലേയ്ക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു വന്ന മരുമകളെ ആ വീട് സ്വന്തം മകളെ പോലെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പരസ്യമാണ് പിൻവലിക്കേണ്ടി…

View More ഹിന്ദു മുസ്‌ലിം ഐക്യം പറയുന്ന പരസ്യം പിൻവലിച്ച് തനിഷ്‌ക്