ഹത്രാസ് സംഭവത്തിൽ ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി സുപ്രീം കോടതി ,അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമമെമെന്നു ഉത്തർ പ്രദേശ് സർക്കാർ

ഹത്രാസ് സംഭവത്തിൽ ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി സുപ്രീം കോടതി .അസാധാരണമായ സംഭവം ആണ് ഹത്രാസിൽ അരങ്ങേറിയതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു .കേസ് ജുഡീഷ്യൽ മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷിക്കണമെന്ന പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കവെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം .…

View More ഹത്രാസ് സംഭവത്തിൽ ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി സുപ്രീം കോടതി ,അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമമെമെന്നു ഉത്തർ പ്രദേശ് സർക്കാർ