രാജസ്ഥാനിൽ അവിശ്വാസപ്രമേയം കൊണ്ട് വരാൻ തയ്യാറെടുത്ത ബിജെപിക്ക് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ തിരിച്ചടി

രാജസ്ഥാനിൽ നിയമസഭ ഇന്ന് ചേരുകയാണ് .അശോക് ഗെഹ്‌ലോട്ട് സർക്കാരിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് .എന്നാൽ സഭയിൽ വിശ്വാസ വോട്ട് തേടാൻ ആണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം .കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട് എന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ്…

View More രാജസ്ഥാനിൽ അവിശ്വാസപ്രമേയം കൊണ്ട് വരാൻ തയ്യാറെടുത്ത ബിജെപിക്ക് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ തിരിച്ചടി