സത്യത്തിന്റെ കാലം കഴിയുക ആണെന്ന് തോന്നുന്നു :മുരളി തുമ്മാരുകുടി

നുണപ്രചാരണങ്ങളെ പൊളിച്ചടുക്കി ഒരു പോസ്റ്റ്‌. സത്യാനന്തര ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് മുരളി തുമ്മാരുകുടിയുടെ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റ്‌ – മുരളി തുമ്മാരുകുടിയുടെ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റ്‌ – സത്യാനന്തര ലോകം ചാനലുകളിൽ വന്നിരുന്നു നുണ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു…

View More സത്യത്തിന്റെ കാലം കഴിയുക ആണെന്ന് തോന്നുന്നു :മുരളി തുമ്മാരുകുടി