“കണ്ണാംതുമ്പി….”മമ്മൂട്ടി പ്രകാശനം ചെയ്തു

കമല്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹിറ്റ് ചിത്രമായ കാക്കോത്തിക്കാവിലെ അപ്പൂപ്പന്‍ താടികള്‍” എന്ന ചിത്രത്തിലെ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ് ഗാനമായ കണ്ണാംതുമ്പി പോരാമോ….” പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകന്‍ ഔസേപ്പച്ചന്‍ തന്നെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ആധുനിക സാങ്കേതിക മികവില്‍…

View More “കണ്ണാംതുമ്പി….”മമ്മൂട്ടി പ്രകാശനം ചെയ്തു

“കണ്ണാംത്തുമ്പി….”പുതുമയോടെ വീണ്ടും

കമല്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ഹിറ്റ് ചിത്രമായ കാക്കോത്തിക്കാവിലെ അപ്പൂപ്പന്‍ താടികള്‍” എന്ന ചിത്രത്തിലെ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ് ഗാനമായ കണ്ണാംത്തുമ്പി പോരാമോ….” പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകന്‍ ഔസേപ്പച്ചന്‍ തന്നെ വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ആധുനിക സാങ്കേതിക മികവില്‍…

View More “കണ്ണാംത്തുമ്പി….”പുതുമയോടെ വീണ്ടും