സ്വർണം കൊണ്ട് മൂടിയായിരുന്നോ സ്വപ്നയുടെ കല്യാണം?ചിത്രം ഹാജരാക്കി അഭിഭാഷകൻ  

സ്വപ്നയുടെ വിവാഹം സ്വർണം കൊണ്ട് മൂടിയായിരുന്നുവെന്നു അഭിഭാഷകൻ .സ്വപ്നയുടെ വിവാഹ ഫോട്ടോ അഭിഭാഷകൻ ഹാജരാക്കി .അറന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചു പവൻ സ്വർണം ആണത്രേ സ്വപ്ന വിവാവഹത്തിനു അണിഞ്ഞത് .ഏതാണ്ട് അഞ്ചു കിലോ സ്വർണം. സ്വപ്നയുടെ…

View More സ്വർണം കൊണ്ട് മൂടിയായിരുന്നോ സ്വപ്നയുടെ കല്യാണം?ചിത്രം ഹാജരാക്കി അഭിഭാഷകൻ  

പൊന്നിനു പൊന്നുവില, പവന് 40, 000

കോവിഡ് കാലത്ത് സ്വർണ്ണ വില കുതിച്ചുയരുന്നു. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 5000 രൂപയിൽ എത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 40,000 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിരക്ക്. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പവന് പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ…

View More പൊന്നിനു പൊന്നുവില, പവന് 40, 000