റംസി കേസിൽ സീരിയൽ താരം ലക്ഷ്മി പ്രമോദിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ, നിർണായക ശബ്ദരേഖ NewsThen പുറത്തു വിടുന്നു, വിളിച്ചത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്‌ നേതാവ്

റംസി കേസിൽ പിഡിപി സമരത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്‌ നേതാവ് പാലത്തറ രാജീവ്‌ പിഡിപി നേതാവ് മൈലത്തറ ഷായെ വിളിച്ചു. ലക്ഷ്മി സ്വന്തം ആളെന്ന് രാജീവ്‌ ഷായോട് പറയുന്നു. പിഡിപി ഈ വിഷയത്തിൽ സമരത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറണം എന്നാണ് ആവശ്യം. എന്നാൽ മൈലത്തറ ഷാ അതിനു തയ്യാറാവുന്നില്ല. ശബ്ദരേഖ NewsThen പുറത്തു വിടുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *