ജോസഫിനെ അയോഗ്യനാക്കാൻ കത്ത് നൽകും ,പഞ്ചായത്ത് തെരെഞ്ഞടുപ്പിന് മുമ്പ് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട്,ജോസ് കെ മാണി ഉറച്ചു തന്നെ

പാർട്ടി നൽകിയ വിപ്പ് ലംഘിച്ചതിന് പി ജെ ജോസഫിനെ അയോഗ്യനാക്കണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് നൽകുമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി .കേരള കോൺഗ്രസ്സ് എം സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റി യോഗം ഐകകണ്ഠമായാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത് എന്നും ജോസ് കെ മാണി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു .

പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും .കുട്ടനാട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വിജ്ഞാപനം വരുമ്പോൾ പാർട്ടി നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കും . കുട്ടനാട്ടിൽ മത്സരിക്കും എന്ന് പി ജെ ജോസഫ് ഏതു ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് പറയുന്നതെന്നും ജോസ് കെ മാണി ചോദിച്ചു .

മത്സരിച്ചാലും ജോസഫ് ഏത് ചിഹ്നത്തിലും മേൽ വിലാസത്തിലും മത്സരിക്കുമെന്നും ജോസ് കെ മാണി ചോദിച്ചു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *