ഹത്രാസ് കേസിൽ ജുഡീഷ്യൽ മേൽനോട്ടത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം :പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും

ഹത്രാസ് കേസിൽ ജുഡീഷ്യൽ മേൽനോട്ടത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം എന്ന :പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും .ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്‌ഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് കേസ് കേൾക്കുക . വിരമിച്ച സുപ്രീം…

View More ഹത്രാസ് കേസിൽ ജുഡീഷ്യൽ മേൽനോട്ടത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം :പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും