“കൊന്നപ്പൂക്കളും മാമ്പഴവും” ആഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ഓൺലൈൻ റിലീസിന്

അഭിലാഷ് എസ് സംവിധാനം ചെയ്ത “കൊന്നപ്പൂക്കളും മാമ്പഴവും” എന്ന സിനിമ ആഗസ്റ്റ് എട്ടിന് മെയിന്‍ സ്റ്റ്രീം ആപ്പ് വഴി ഓൺലൈൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഓൺലൈൻ ഓ.ടി.ടി റിലീസിന്…

View More “കൊന്നപ്പൂക്കളും മാമ്പഴവും” ആഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ഓൺലൈൻ റിലീസിന്