കോവിഡിനെ തുരത്താന്‍ ഇനി ആഫ്രിക്കന്‍ പച്ചമരുന്നും

കോവിഡിനെ തുരത്താനുളള വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലുമാണ് ഗവേഷകലോകം. വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ മത്സരവും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളും മരുന്നിന്റെ ആദ്യഘട്ട, രണ്ടാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇപ്പോഴിതാ കോവിഡിനെതിരെ ആഫ്രിക്കന്‍ പച്ചമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കാനുളള ഒരു…

View More കോവിഡിനെ തുരത്താന്‍ ഇനി ആഫ്രിക്കന്‍ പച്ചമരുന്നും