ജിഎസ്ടി നിയമം ലംഘിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍; വകമാറ്റിയെന്ന് ആരോപണം

ഇന്ത്യയില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നികുതി പരിഷ്‌കാരമാണ് ചരക്കുസേവന നികുതി. ഇന്ത്യ അതിന്റെ സങ്കീര്‍ണ്ണമായ നികുതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കു പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇതുകാരണം നവീന സംരംഭകര്‍ക്കും, അന്തര്‍സംസ്ഥാന കച്ചവടക്കാര്‍ക്കും പിന്തുടരാന്‍ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കിടയിലെ നികുതിവ്യവസ്ഥ സുതാര്യമല്ലാത്തതു കുറച്ചുപേര്‍…

View More ജിഎസ്ടി നിയമം ലംഘിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍; വകമാറ്റിയെന്ന് ആരോപണം