സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ക്യാമ്പ് എംഎൽഎമാർ നിയമസഭയിലെത്തുമെന്ന് വിമത എംഎൽഎ, എന്നാൽ ഗെഹ്‌ലോട്ട് സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് തീരുമാനിക്കും

രാജസ്ഥാനിൽ രാഷ്ട്രീയ കളികൾ മാറിമറിയുന്നു. തങ്ങളുടെ വിഭാഗം എംഎൽഎമാർ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് വിഭാഗം എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എംഎൽഎമാർ ഹരിയാനയിൽ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് ഉദയ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ഗജേന്ദ്ര…

View More സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ക്യാമ്പ് എംഎൽഎമാർ നിയമസഭയിലെത്തുമെന്ന് വിമത എംഎൽഎ, എന്നാൽ ഗെഹ്‌ലോട്ട് സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യണോ എന്ന് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് തീരുമാനിക്കും

കോക്ക്പിറ്റ് വിട്ട പൈലറ്റ് -സച്ചിൻ പൈലറ്റ്

ഡൽഹി മാധ്യമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഹൃത്ത് എങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അശോക് ഗെഹ്‌ലോട്ട് പോലും കൂടെ വേണ്ട. രാജസ്ഥാനിൽ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന പുതിയൊരു മുദ്രാവാക്യം അതാണ്. അശോക് ഗെഹ്‌ലോട്ട് -സച്ചിൻ പൈലറ്റ് യുദ്ധത്തിൽ ഡൽഹി…

View More കോക്ക്പിറ്റ് വിട്ട പൈലറ്റ് -സച്ചിൻ പൈലറ്റ്