മോദിയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ പൊളിയുന്നു , ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് രോഗികൾ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക്

ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് രോഗികൾ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കു കുതിക്കുന്നു .24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 90 ,632 പേർക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് .ഒരു രാജ്യത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാണ് റെക്കോർഡ്‌.

ലോക്‌ഡൗൺ നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ കടക്കുകയാണ് .ഇന്ന് മുതൽ മെട്രോ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് .നിലവിൽ ഏറ്റവുമധികം കോവിഡ് രോഗികൾ ഉള്ളത് അമേരിക്കയിൽ ആണ് .അവിടെ പോലും ഒരു ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലെ റെക്കോർഡ് 78 ,619 ആണ് .ജൂലൈ 24 നു ആണിത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് .

ജൂലൈ 29 നായിരുന്നു ബ്രസീലിൽ റെക്കോർഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തിയത് .70,869 പേർ .മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കോവിഡ് നിരക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നില ഉയർന്നു തന്നെ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *