പോലീസ് രാജിന് വഴിവെക്കുന്ന ഓർഡിനൻസ് ,ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും -അഡ്വ.ഹരീഷ് വാസുദേവനുമായി അഭിമുഖം-വീഡിയോ

കേരള പോലീസ് നിയമത്തിലെ 118A കൊണ്ടുവന്ന ഓർഡിനൻസ് സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് രാജിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് അഡ്വ .ഹരീഷ് വാസുദേവൻ .സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ പോലീസിന് ആരെയും കോടതി കയറ്റാൻ അധികാരം നൽകുന്നതാണ് ഓർഡിനൻസ് .സ്ത്രീ സുരക്ഷ ലക്ഷ്യം…

View More പോലീസ് രാജിന് വഴിവെക്കുന്ന ഓർഡിനൻസ് ,ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും -അഡ്വ.ഹരീഷ് വാസുദേവനുമായി അഭിമുഖം-വീഡിയോ

സൈബർ ആക്രമണത്തിന് അഞ്ച് വർഷം തടവ്

സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പോലീസ് ആക്ട് ഭേദഗതി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അംഗീകരിച്ചു .ഇത് സംബന്ധിച്ച ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടു .118 എ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് . ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെ…

View More സൈബർ ആക്രമണത്തിന് അഞ്ച് വർഷം തടവ്