New year wish

  • NEWS

    ആഹ്ലാദപൂർണമായ പുതുവർഷം ആശംസിക്കുന്നു

    കടന്നുപോയ വർഷം ദു:ഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. മഹാമാരിയും പ്രകൃതീ ദുരന്തങ്ങളും മലയാളിയുടെ ജീവിതസ്വപ്നങ്ങളെ തച്ചുടച്ചു. പുതുവർഷവും സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്നാശംസിക്കുന്നു…!

    Read More »
Back to top button
error: