ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങള്‍? എന്നാല്‍ പ്രതിവിധി ഇവിടെയുണ്ട്

അമിതവണ്ണം കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ധാരാളം പോരുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും. ജങ്ക് ഫുഡിന്റെ ഉപയോഗവും, ഭക്ഷണക്രമത്തിന്റെ രീതിയും, കുറച്ച് മടിയും ഒക്കെയാണ് അവരെ ഈ നിലയിലാക്കിയതും.ഒരു നല്ല ഡ്രസ് ഇടാന്‍ പറ്റുന്നില്ല, ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ്…

View More ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങള്‍? എന്നാല്‍ പ്രതിവിധി ഇവിടെയുണ്ട്