1800 കോടി കയ്യിലുണ്ട്, എന്നാൽ നയാപൈസ എടുക്കാനാകില്ല, കാരണം പാസ്‌വേഡ് മറന്നുപോയി

ബിറ്റ്കോയിൻ എന്നും വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആണ്. ചിലർ ബിറ്റ്കോയിൻ കൈമാറ്റത്തെ പിന്തുണക്കുമ്പോൾ ചിലർ അതിശക്തമായി അതിനെ എതിർക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ബിറ്റ്കോയിനിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. കോടികൾ വാരിക്കൂട്ടുന്നവരും ഏറെയാണ്. എന്നാൽ…

View More 1800 കോടി കയ്യിലുണ്ട്, എന്നാൽ നയാപൈസ എടുക്കാനാകില്ല, കാരണം പാസ്‌വേഡ് മറന്നുപോയി