വിലക്ക് ലംഘിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കർഷകരുടെ മഹാപഞ്ചായത്ത്,പങ്കെടുത്തത് ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർ

കർഷക സമരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മഹാപഞ്ചായത്ത്. ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസിന്റെ വിലക്ക് അവഗണിച്ചാണ് മഹാപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ഉത്തർപ്രദേശിലെ ശാമ്ലിയിൽ മഹാ പഞ്ചായത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർ.സ്ഥലത്ത് പോലീസ് നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.മഹാപാഞ്ചായത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൻ ട്വീറ്റ്‌ ചെയ്തു.

രാജസ്ഥാനിലും കർഷക സമരത്തെ അനുകൂലിച്ച് മഹാ പഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *