അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഉണ്ടോ?പുതിയ തെളിവായി സൗരയൂഥത്തിനു പുറത്തുനിന്ന് റേഡിയോ സിഗ്നൽ

അന്യഗ്രഹജീവികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഗവേഷണം കാലങ്ങളായി തുടരുന്നു. വ്യക്തമായ സൂചനകളൊന്നും ഇതുവരെ അന്യഗ്രഹജീവികളെ സംബന്ധിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇസ്രയേൽ സ്പേസ് മിഷൻ മുൻ മേധാവി അമേരിക്കയും അന്യഗ്രഹ ജീവികളും ആയി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും തെളിവൊന്നും ഹാജരാക്കാനായില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് റേഡിയോ സിഗ്നലുകൾ ലഭിച്ചു എന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്രജ്ഞർ രംഗത്ത് വരുന്നത്.

51 പ്രകാശവർഷമകലെ സൗരയൂഥത്തിന് പുറത്തു നിന്നാണ് ഈ സിഗ്നൽ ലഭിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെ കോർണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്

ഈ റേഡിയോ സിഗ്നൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ.അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്ന അനുമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *