ചില്ലി ബീഫിനും ചില്ലി ചിക്കനും വിശ്രമിക്കാം, ഇനി ചില്ലി ജിലേബിയുടെ കാലം

ചില്ലി ചിക്കനും ചില്ലി ബീഫും ഒക്കെ ഇനി പഴങ്കഥ. ഇനി ചില്ലി ജിലേബിയുടെ കാലം. മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരമായ വിഭവമാണ് ജിലേബി. ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്ന ഒരു വിചിത്ര വിഭവം പരിചയപ്പെടുത്താം, അത് ചില ജിലേബിയാണ്.

സോയാസോസ്,വെളുത്തുള്ളി,കാപ്സിക്കം എന്നിവ ചേർത്താണ് ചില്ലി ജിലേബി തയ്യാറാക്കുന്നത്.രണ്ടു പക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിലും മധുര പ്രിയർ ചില്ലി ജിലേബിക്കൊപ്പം ആണ്.എന്തായാലും സംഗതി ലോക ഡൗൺ കാലത്തെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *