ചില്ലി ബീഫിനും ചില്ലി ചിക്കനും വിശ്രമിക്കാം, ഇനി ചില്ലി ജിലേബിയുടെ കാലം

ചില്ലി ചിക്കനും ചില്ലി ബീഫും ഒക്കെ ഇനി പഴങ്കഥ. ഇനി ചില്ലി ജിലേബിയുടെ കാലം. മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരമായ വിഭവമാണ് ജിലേബി. ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്ന ഒരു വിചിത്ര വിഭവം പരിചയപ്പെടുത്താം, അത്…

View More ചില്ലി ബീഫിനും ചില്ലി ചിക്കനും വിശ്രമിക്കാം, ഇനി ചില്ലി ജിലേബിയുടെ കാലം