ഫൈസർ വാക്സിന് പാർശ്വഫലങ്ങൾ, മുന്നറിയിപ്പ്

ഫൈസറിനെ കൊവിഡ് വാക്സിന് പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്‌ മുന്നറിയിപ്പ്. ബ്രിട്ടനിലും അമേരിക്കയിലും ആണ് മുന്നറിയിപ്പ്. അമേരിക്കയിൽ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച നാല് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് ബെൽസ് പാൾസി വന്നു. മുഖത്തെ പേശികൾ താൽക്കാലികമായി തളർന്നു പോകുന്ന രോഗമാണ് ബെൽസ് പാൾസി.

ബ്രിട്ടനിൽ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച രണ്ട് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി വാർത്തയുണ്ട്. ഇരുവർക്കും ശ്വാസംമുട്ടലും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്ഥിരമായി അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് ആണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് തൽക്കാലം ഫൈസർ വാക്സിൻ നൽകേണ്ടെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് അധികൃതർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതൊരു വാക്സിനും തുടക്കത്തിൽ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *