അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ വോട്ടിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം,കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്. കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചു കൊണ്ടാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.

399 തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആയി 6910 വാർഡുകളിലേക്ക് ആണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ്. വോട്ടെടുപ്പ് വൈകിട്ട് ആറുവരെയാണ്. പി പി ഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് ക്വാറന്റൈനിൽ ഉള്ളവർക്കും ബൂത്തിലെത്തി ആറുമണിയോടെ വോട്ട് ചെയ്യാം.

രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ,പാലക്കാട്,വയനാട് ജില്ലകളിൽ പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറിന് അവസാനിക്കും. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്. മൂന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് 14നാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *