മറഡോണ ഫുട്ബാൾ ലോകത്തിന്റെ ദൈവമായ കഥ -വീഡിയോ

അർജന്റീനയിലെ ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഫുട്ബാൾ ലോകത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തിയ ഇതിഹാസ മനുഷ്യൻ ഡീഗോ മറഡോണയുടെ ജീവിത കഥ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *