പ്രതീക്ഷയോടെ ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് വാക്‌സിന്‍

ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് വാക്‌സിന്റെ പരീക്ഷണം ഇന്ത്യയില്‍ പൂര്‍ത്തിയായി എന്ന വാര്‍ത്തയാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന വിവരം. അതോറിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുക എന്നതാണ് ഇനി മുന്‍പിലുള്ള കടമ്പ. അംഗീകാരം ലഭിച്ചാല്‍ വാക്‌സീന്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പൂനൈ സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൈസന്‍സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കും പരീക്ഷണം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയായതോടെ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്. വിദേശത്തും വാക്‌സിന്‍ വിജയമാണെന്ന ഘടകം ഇന്ത്യയിലെ തീരുമാനത്തെ ബാധിക്കുന്ന നിര്‍ണായക ഘടകമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *