മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ എതിർപ്പൊന്നും വിഷയമായില്ല ,നിർണായക ചുമതല ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്‌ നൽകി സർക്കാർ

മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ബഷീറിനെ വണ്ടിയിടിപ്പിച്ചു കൊന്ന കേസിലെ പ്രതി ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്‌ നിർണായക ചുമതലകൾ നൽകി സർക്കാർ .കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഏകോപനത്തിനായി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന സെക്രെട്ടറിയേറ്റിലെ വാർ റൂമിന്റെ ചുമതലയാണ് സർക്കാർ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്‌ നൽകിയിരിക്കുന്നത് .

വാർ റൂമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തന്നെയായിരുന്നു ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്റെ പ്രവർത്തനം .ഇപ്പോൾ വാർ റൂമിന്റെ പൂർണ ചുമതല കൂടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ .

ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടായിരുന്നു ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്റെ പുനർനിയമനം .കോവിഡ് വ്യാപനം ഏറിയതോടെ ജില്ലാതല കോർഡിനേഷനിലാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് .അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ മാറ്റം .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *