മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ലേ ?മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രസ് സെക്രട്ടറി പി ടി ചാക്കോയുടെ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാവുമ്പോൾ

ഒട്ടേറെ വിവാദങ്ങളിലൂടെയും വിമര്ശനങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ കടന്നു പോയത് .അക്കാലയളവിൽ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലും അല്ലാതെയും ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ഉന്നയിക്കുക ഉണ്ടായി .നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ചർച്ചയാകുമ്പോൾ ഉമ്മൻ‌ചാണ്ടി…

View More മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ലേ ?മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രസ് സെക്രട്ടറി പി ടി ചാക്കോയുടെ പോസ്റ്റ് ചർച്ചയാവുമ്പോൾ