ഷീബാമോൾ NewsThen Media യോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ,പിപി മത്തായിയുടെ മരണത്തിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

വളരെ നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആണ് NewstThen Mediaയോട് പി പി മത്തായിയുടെ ഭാര്യ ഷീബമോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് .വനം വകുപ്പു ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാമറ കേടുവരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മത്തായിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയത് . പിന്നീട് അരുൺ എന്നയാളുടെ…

View More ഷീബാമോൾ NewsThen Media യോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ,പിപി മത്തായിയുടെ മരണത്തിൽ ഉയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ