മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനത്തിന് പിറന്നാൾ സമ്മാനം ഒരുക്കി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ഡി ആർ പ്രമോദ് പപ്പൻ ടീം

മമ്മൂട്ടിയുടെ പിറന്നാളിന് ഒരു അപൂർവ്വ സമ്മാനം ഒരുങ്ങുന്നു.മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ വ്യത്യസ്ത വേഷങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ഒരു ഗാനം ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയ പ്രമോദ് പപ്പൻ. ഔസേപ്പച്ചൻ സംഗീതം നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ ഗാനം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് എംഡി…

View More മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനത്തിന് പിറന്നാൾ സമ്മാനം ഒരുക്കി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ഡി ആർ പ്രമോദ് പപ്പൻ ടീം