പുഴയിൽ മണൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മഴക്ക് വെള്ളം പൊങ്ങുന്നതെന്ന വാദം ശുദ്ധ അസംബന്ധം എന്ന് ഹരീഷ് വാസുദേവൻ

പുഴയിൽ മണൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മഴയ്ക്ക് വെള്ളം പൊങ്ങുന്നത് എന്നത് ശുദ്ധനുണയും അസംബന്ധവും ആണെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും അഭിഭാഷകനുമായ ഹരീഷ് വാസുദേവൻ.ഫേസ്ബുക് കുറിപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് . അഡ്വ .ഹരീഷ് വാസുദേവന്റെ…

View More പുഴയിൽ മണൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മഴക്ക് വെള്ളം പൊങ്ങുന്നതെന്ന വാദം ശുദ്ധ അസംബന്ധം എന്ന് ഹരീഷ് വാസുദേവൻ