ബിജെപി സർക്കാർ ഏത് നാറിയുടെ പേരിട്ടാലും എനിക്ക് ഇന്നുമുതൽ അത് ഡോ.പൽപ്പുവിന്റെ പേരിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ്:അഡ്വ .ഹരീഷ് വാസുദേവൻ

പേരിടൽ – പ്രതിരോധം എങ്ങനെ? ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിടലിന്റെ മാനദണ്ഡം അധികാരത്തിന്റെ ധാർഷ്ട്യം മാത്രമാണെന്ന് ആണല്ലോ RSS ഉം BJP യും പറയാതെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു ദേശവിരുദ്ധന്റെ, ശാസ്ത്രവിരുദ്ധന്റെ പേര് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഏറ്റവും…

View More ബിജെപി സർക്കാർ ഏത് നാറിയുടെ പേരിട്ടാലും എനിക്ക് ഇന്നുമുതൽ അത് ഡോ.പൽപ്പുവിന്റെ പേരിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ്:അഡ്വ .ഹരീഷ് വാസുദേവൻ

പുഴയിൽ മണൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മഴക്ക് വെള്ളം പൊങ്ങുന്നതെന്ന വാദം ശുദ്ധ അസംബന്ധം എന്ന് ഹരീഷ് വാസുദേവൻ

പുഴയിൽ മണൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മഴയ്ക്ക് വെള്ളം പൊങ്ങുന്നത് എന്നത് ശുദ്ധനുണയും അസംബന്ധവും ആണെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും അഭിഭാഷകനുമായ ഹരീഷ് വാസുദേവൻ.ഫേസ്ബുക് കുറിപ്പിലാണ് അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് . അഡ്വ .ഹരീഷ് വാസുദേവന്റെ…

View More പുഴയിൽ മണൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മഴക്ക് വെള്ളം പൊങ്ങുന്നതെന്ന വാദം ശുദ്ധ അസംബന്ധം എന്ന് ഹരീഷ് വാസുദേവൻ