പി എസ് സിയുടെ തോന്നിവാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ലേ ,അഡ്വ. ഹരീഷ് വാസുദേവന്റെ ചോദ്യം

PSC യുടെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് എതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്ന നിലപാടിനെതിരെ അഡ്വ .ഹരീഷ് വാസുദേവൻ രംഗത്ത് .ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റിലാണ് ഹരീഷ് വാസുദേവൻ തന്റെ നിലപാട് കുറിച്ചത് . ഹരീഷ് വാസുദേവന്റെ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റ്…

View More പി എസ് സിയുടെ തോന്നിവാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും പറയാനില്ലേ ,അഡ്വ. ഹരീഷ് വാസുദേവന്റെ ചോദ്യം