സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഹാക്കിംഗ്, മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരള പോലീസ്

സോഷ്യൽ മീഡിയാ അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കൾ 2 ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് കേരള പോലീസ് കേരള പോലീസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്‌ – ഈ അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി സോഷ്യൽ മീഡിയാ അക്കൗണ്ടുകൾ…

View More സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഹാക്കിംഗ്, മുന്നറിയിപ്പുമായി കേരള പോലീസ്