കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ ചുനക്കര രാമൻകുട്ടി അന്തരിച്ചു

കവിയും നാടക -സിനിമാ ഗാനരചയിതാവുമായ ചുനക്കര രാമൻകുട്ടി അന്തരിച്ചു .84 വയസായിരുന്നു .സംസ്കാരം ഇന്ന് നടക്കും , വ്യവസായ വകുപ്പിൽ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ചുനക്കര രാമൻകുട്ടി ആകാശവാണിയിൽ ലളിത ഗാനങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായി .നാടക സമിതികൾക്ക് വേണ്ടി…

View More കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ ചുനക്കര രാമൻകുട്ടി അന്തരിച്ചു