മസ്ജിദിൽ തൊട്ടാൽ വെടിവെക്കും , ചർച്ചക്ക് വന്ന സന്യാസിമാരോട് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ചന്ദ്ര ശേഖർ പറഞ്ഞ കാര്യം

റോഡറിക്ക് മാത്യൂസിന്റെ “;ചന്ദ്ര ശേഖർ” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അയോദ്ധ്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ചന്ദ്ര ശേഖർ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് .ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ച നടത്തിയ ചന്ദ്ര ശേഖർ ഒരു വേള മസ്ജിദ്…

View More മസ്ജിദിൽ തൊട്ടാൽ വെടിവെക്കും , ചർച്ചക്ക് വന്ന സന്യാസിമാരോട് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ചന്ദ്ര ശേഖർ പറഞ്ഞ കാര്യം