പിഎസ്സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ ആറു മാസം നീട്ടാൻ മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശ

കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന പിഎസ്സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ ആറു മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം പി എസ് സി യോട് ശുപാർശ ചെയ്തു ഫെബ്രുവരി 3 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 2 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ…

View More പിഎസ്സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ ആറു മാസം നീട്ടാൻ മന്ത്രിസഭയുടെ ശുപാർശ

തോട്ടവിള നയത്തിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം

സംസ്ഥാനത്തെ തോട്ടം മേഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനും കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന പ്ലാന്‍റേഷന്‍ പോളിസിയുടെ കരട് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു. അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തോട്ടങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കും. തോട്ടം തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സാ സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തും. തൊഴിലാളികള്‍ക്ക്…

View More തോട്ടവിള നയത്തിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക്‌ മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അമിത് ഷാ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക്‌ മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അമിത് ഷാ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്‌. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമമാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 55 കാരനായ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി താൻ കോവിഡ്…

View More കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക്‌ മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അമിത് ഷാ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്